Turvalisus

Kõik pooltech.ee ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Pooltech.ee ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks ja Klient annab selleks loa või kui seadus selleks kohustab. Soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist pooltech.ee andmebaasist.